Slide background
eARCHITECTS.be
Uw partner voor EPC en EPB
info@e-architects.be // 0477 64 33 97

EPB: EnergiePrestatie en Binnenklimaat

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd, en zijn zowel op woningen als niet-woningen van toepassing.

EPC: EnergiePrestatieCertificaat

Het EPC of Energie Prestatie Certificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers (vanaf 01/11/2008) of huurders (vanaf 01/01/2009) informeert over de energiezuinigheid van een woning aan de hand van een kerngetal. Hoe lager het kerngetal, hoe performanter en energiezuiniger de woning is.

Elektrische Keuring

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, isverplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie(elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris. Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.

© 2013 Copyright | e-architects.be